Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34176/07 , Stran 8032
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja Občina Kidričevo javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu »višji svetovalec III«. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III. Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člen Zakona o javnih uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba kmetijske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave, – preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, – aktivno znanje uradnega jezika, – usposobljenost za delo z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – kopijo delovne knjižice, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (dobite ga na Ministrstvu za pravosodje), – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od treh mesecev (dobite ga na pristojnem sodišču). S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, nadomeščanje delavke v času porodniškega dopusta, s polnim delovnim časom in poskusnim delom treh mesecev. Pričetek nastopa dela s 1. 2. 2008. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku razpisnega roka. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/799-06-11 pri Evelin Makoter Jabločnik.