Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 191/07 Ob-34174/07 , Stran 8032
Nadzorni svet družbe Fortuna – PIL d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 4a, 1420 Trbovlje, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg izpolnjevanja splošnih in zakonskih zahtev, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje zahteve: – da imajo najmanj srednjo šolo in tri leta delovnih izkušenj na področju vodenja, – da imajo organizacijske sposobnosti, – da obvladajo angleški ali nemški jezik. Direktor mora biti državljan Republike Slovenije. Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer: fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o delovnih izkušnjah in potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen varnostni ukrep skladno določbi drugega odstavka 255. člena v zvezi z določbo šestega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah. Kandidati morajo prijave na razpis poslati na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet – za razpis«. Rok za oddajo prijav je 5 dni po objavi.