Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34462/07 , Stran 7999
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada je na svoji seji dne 1. 12. 2007, sprejel spremembe javnega razpisa za sofinanciranje rekonstrukcij večstanovanjskih stavb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-86 dne 11. 8. 2006 in št. 106 dne 13. 10. 2006 – spremembe (ves razglasni del). Spremembe javnega razpisa se nanašajo na podaljšanje razpisnega roka, in sicer: Spremeni se besedilo 1. točke I. poglavja razpisa, ki sedaj glasi: »1. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 8.345.852,11 EUR, s porabo v letih 2008 in 2009. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2008. Nadzorni svet SSRS glede na izkazani interes lahko v času trajanja razpisa poveča ali zmanjša delež celotnih razpoložljivih sredstev.« in temu ustrezno peti odstavek II. poglavja razpisa, ki sedaj glasi: »Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2008.«