Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34893/07 , Stran 7997
Naročnika: Občina Bad Radkersburg Hauptplatz 1 8490 Bad Radkersburg Avstrija, Občina Gornja Radgona Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona Slovenija. Naročnik izvedbene faze (1. faza): Bad Radkersburg Beteiligungsgesellschaft m.b.H. po pooblastilu Občine Bad Radkersburg Hauptplatz 1 8490 Bad Radkersburg Avstrija. Organizacija natečaja: freiland Umweltconsulting ZT GmbH Liechtensteinstraße 63/19 1090 Dunaj Avstrija Internet: http://competition.freiland.at Kontaktna oseba: Agnes Feigl, dipl. inž. Namen / cilj Bad Radkersburg in Gornja Radgona sta danes dve samostojni mesti. Do 1. svetovne vojne pa sta obe mesti tvorili enoten organizem mestnega značaja, po 1. svetovni vojni pa sta se zaradi političnih okoliščin njuni poti ločili (Avstrija – Jugoslavija / Slovenija). Združena Evropa zdaj predstavlja priložnost za intenzivno spodbujanje skupnih interesov obeh mest in njunega nadaljnjega razvoja. Kot ponovno združeno mesto – vsaj s stališča načrtovanja – bi lahko bil Bad Radkersburg / Gornja Radgona izjemen primer nove, ustvarjalne in večkulturne Evrope brez meja. Z izpeljavo bilateralnega natečaja želita Bad Radkersburg in Gornja Radgona pridobiti nov navdih za razvoj mesta in prostora. Obe mesti si želita s tem zagotoviti novo kakovost sodelovanja ter na ta način okrepiti tudi lokacijo, ki si jo delita in ki je ločeno ne bi bilo mogoče razvijati enako učinkovito. Za Bad Radkersburg je v središču pozornosti načrtovanje odprtih prostorov, medtem ko je pri Gornji Radgoni večji poudarek na urbanističnem načrtovanju. Naloga je v skladu z zahtevano natančnostjo obdelave razdeljena na dva dela, za kar bodo tudi nagrade podeljene ločeno. V osnovi so vsebine natečaja tako na avstrijski kot na slovenski strani zelo tesno povezane in jih je potrebno kot take tudi obravnavati. Predmet natečaja Predmet natečaja je izvedba urbanističnih in krajinskih konceptov za povezavo mejnih mest Bad Radkersburga v Avstriji in Gornje Radgone v Sloveniji v merilu 1:5000 in 1:1000. Izvedbeni del (1. faza) obsega oblikovanje izbranih odprtih prostorov v Bad Radkersburgu. Vrsta postopka Javni vseevropski enostopenjski natečaj za urbanistično-krajinsko načrtovanje, kombiniran idejni in izvedbeni natečaj večjega denarnega obsega s kasnejšim pogajalskim postopkom v skladu z BVergG [Avstrijski zakon o javnih naročilih] iz leta 2006 za izvedbeni del (1. faza) v Bad Radkersburgu. Obvezno je oblikovati skupne delovne skupine, ki vključujejo arhitekte / urbaniste in krajinske arhitekte. Jezik natečaja Jezik natečaja je angleščina. Zakoni in splošne smernice za načrtovanje so na na voljo na internetu v obeh nacionalnih jezikih (nemško, slovensko). Registracija in natečajna dokumentacija Od 10. 1. 2008 na domači strani projekta http://competition.freiland.at. Terminski načrt Objava: 21. 12. 2007 Objava natečajne dokumentacije: 10. 1. 2008 Čas za obdelavo: 10. 1. – 26. 3. 2008, ob 17. uri Ogled na licu mesta / kolokvij: 25. 1. 2008 od 10. do 17. ure Pisna vprašanja do: 8. 2. 2008 Odgovori na vprašanja do: 29. 2. 2008 Predhodno preverjanje: 27. 3. – 14. 4. 2008 Komisija: 17. / 18. / (19.) 4. 2008 Pogajanja: 7. 5. 2008 Razstava natečajnih del: junij 2008 Pravica do sodelovanja Državljani ene od pogodbenih strank Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki imajo v eni od članic EGP dovoljenje za izvajanje del samostojnega projektanta, krajinskega arhitekta, urbanista ali arhitekta. Fizične osebe, ki so državljani ene od pogodbenih strank Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) ter Švice in so v domači državi prijavitelja pooblaščeni za samostojno načrtovanje predmeta natečaja. Pravne osebe, če so registrirane za izvajanje dejavnosti planiranja v skladu z razpisano natečajno nalogo in kolikor eden od pooblaščenih direktorjev oziroma avtor natečajnega dela izpolnjuje zahteve, ki veljajo za fizične osebe. Sodelujoči so sami dolžni preveriti izpolnjevanje pogojev za sodelovanja. Registracija za sodelovanje na razpisu v nobenem primeru ni povezana s preverjanjem ustreznosti. Dokazilo o ustreznosti mora biti priloženo prijavnemu gradivu. Komisija Komisijo sestavljajo avstrijski, slovenski in en nizozemski član. Štirje člani komisije so iz vrst naročnikov, trije arhitekti, dva krajinska arhitekta, se pravi skupaj devet članov komisije s pravico do glasovanja, ter njihovi predstavniki in svetovalci brez pravice do glasovanja. Nagradni sklad Celoten nagradni sklad znaša 41,200.00 € brez DDV. Idejni projekt za izvedbo (1. faza) se ne krije iz nagradnega sklada. Predlagana merila za ocenjevanje Merila, ki se navezujejo na koncept Merila urbanističnega planiranja Merila prostorskega planiranja Gospodarska merila Ekološka merila Izjava o namenu/dodelitev Za izvedbeni del (1. faza) bodo po natečajnem postopku potekala kasnejša pogajanja z zmagovalcem natečaja, oziroma v primeru delitve 1. nagrade z vsemi zmagovalci. Naročnik je Bad Radkersburg Beteiligungsgesellschaft m.b.H. po pooblastilu občine Bad Radkersburg. Občina Bad Radkersburg namerava zmagovalca nadrejenega koncepta (1:5000) vključiti v izdelavo koncepta lokalnega razvoja (načrt razvoja mesta). Občina Gornja Radgona namerava za izvedbo načrtov v nadaljnji izvedbeni fazi kasneje začeti s pogajanja z zmagovalci natečaja (1:5000 in 1:1000) v skladu s slovensko zakonodajo: – Občina Gornja Radgona namerava zmagovalca nadrejenega koncepta (1:5000) vključiti v izdelavo urbanističnega načrta Gornje Radgone. – Občina Gornja Radgona namerava zmagovalca osrednjega načrtovalskega prostora (1:1000; Grajski grič in staro mestno jedro) vključiti v izdelavo podrobnega prostorskega načrta občine (OPPN).