Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

SV 721/07 Ob-33288/07 , Stran 7800
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 721/ 07 z dne 4. 12. 2007, je bilo zastavljeno stanovanje št. 3 na Vrtnarski cesti 1, v Ribnici, v izmeri 68,34 m2, stanovanjska stavba stoji na parcelni št. 119/23, k.o. Ribnica, vložek št. 546, last Žuk Terezije, stan. Ribnica, Knafljev trg 14, EMŠO 0112981505037, v korist posojilodajalke SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo v roku 180 mesecev, zadnji obrok najkasneje do 18. 12. 2022.

AAA Zlata odličnost