Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

Ob-32987/07 , Stran 7790
1. Način prodaje: javno zbiranje ponudb. 2. Predmet prodaje: celotna zaloga zlatarskih in urarskih izdelkov po seznamu z dne 30. 9. 2007, ki je priloga sklepa. 3. Najnižja ponudbena cena je določena v višini 4.500,00 EURO. 4. Prodaja se izvrši po načelu videno kupljeno. 5. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od objave. 6. Pismene ponudbe se pošljejo kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici s pripisom »Šarotar Helena s.p., – v stečaju – St 1/2007 – Ne odpiraj!« na Okrožno sodišče Murska Sobota, Slomškova ul. 21, Murska Sobota. 7. Ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe. Pisna ponudba mora vsebovati firmo oziroma priimek in ime firme, davčno številko ter popoln naslov in ponujeni znesek kupnine. 8. Odpiranje ponudb bo 15. 1. 2008, v razpravni dvorani št. 12, Okrožnega sodišča v Murski Soboti ob 14. uri. 9. Izbor najboljšega ponudnika se bo opravil v roku osem dni po končanem zbiranju ponudb. 10. Za kupca bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za celotno zalogo zlatarskih in urarskih izdelkov. Če je ponudnikov z najvišjo ceno več, se med njimi izbere tistega, ki na poziv stečajnega upravitelja v petih dneh posreduje sodišču novo najvišjo ponudbo za odkup. 11. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v celoti v pogodbenem roku, se smatra, da je odstopil od nakupa in bo prodaja razveljavljena. 12. Prenos lastništva premoženja se izvrši po plačilu celotne kupnine. 13. Stroški prodaje in DDV te druge morebitne dajatve bremenijo kupca. Ponudniki si lahko ogledajo predmete prodaje in razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Martinom Srešom (po tel. 041/624-788).

AAA Zlata odličnost