Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

SV 908/07 Ob-31047/07 , Stran 7442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-908/07 z dne 26. 10. 2007, so bili poslovni prostori v poslovno stanovanjskem objektu Šaleška 18 v Velenju, stoječem na parceli št. 2522, vpisani v z.k. vložek št. 2751, k.o. Velenje: – v pritličju in kletni etaži v skupni izmeri 124,80 m2, last Terglav Irene, roj. 23. 12. 1960, Polzela 176, 3313 Polzela, EMŠO 2312960505181, do celote, – v izmeri 36,31 m2, s pripadajočimi pomožnimi kletnimi prostori, last Terglav Irene, roj. 23. 12. 1960, Polzela 176, 3313 Polzela, EMŠO 2312960505181, do celote in – v izmeri 68,20 m2, last Nitka, Terglav Irena s.p., Šaleška 16, 3320, do celote, zastavljeni v korist Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična št. 5026121, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 88.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost