Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

SV 939/07 Ob-31041/07 , Stran 7442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. SV 939/07, sta bila dne 12. 11. 2007 zastavljena stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Motnik 56, stoječi na parc. št. 67, k.o. Motnik, v skupni izmeri 52,50 m2 (soba 16 m2, soba 16 m2, kuhinja 12 m2, WC 1,5 m2, predsoba 3 m2, drvarnica (lesena) 4 m2) in prostor v izmeri 12 m2, kar je na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 11. 1991, aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 6. 5. 1992, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 5. 1993, predpogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 3. 1999 in kupoprodajne pogodbe z dne 3. 6. 1999, skupna lastnina zastaviteljev Martine Zevnik, roj. 15. 1. 1977, stan. Motnik 33, 1221 Motnik in Viktorja Pestnerja, roj. 18. 12. 1965, stan. Motnik 56, 1221 Motnik, stanovanje in prostor sta zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve z glavnico 80.188,80 CHF, z obrestno mero 6-mesečni Libor (spremenljiv pod pogoji iz pogodbe) + 2,35% letno, z vsemi stroški po kreditni pogodbi in nadaljnjimi izvršilnimi stroški, z končnim rokom zapadlosti kredita dne 31. 12. 2022, z možnostjo predčasnega odpoklica in pod vsemi ostalimi pogoji iz kreditne pogodbe in sporazuma, z zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost