Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

SV 883/07 Ob-31040/07 , Stran 7442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-883/07 z dne 22. 10. 2007, je bilo stanovanje št. 19, v 8. in 1. etaži Stantetova ulica 10, 3320 Velenje, v izmeri 85,97 m2, stoječi na parceli št. 2428/1, k.o. Velenje, identifikacijska št. stavbe 3391, last Praprotnik Ivana, roj. 17. 5. 1947, Stantetova ulica 10, 3320 Velenje, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, mat. št. 5706491, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 94.751,10 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost