Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

SV 191/2007 Ob-31038/07 , Stran 7442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško iz Tržiča, opr. št. SV 191/2007 z dne 7. 11. 2007, je bilo dvosobno stanovanje, v skupni izmeri 55,25 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 12,09 m2, sobo v izmeri 13,53 m2, sobo v izmeri 14,17 m2, shrambo v izmeri 1,64 m2, kopalnico v izmeri 3,75 m2, predsobo v izmeri 4,89 m2, drugo v izmeri 0,88 m2 in klet oziroma drvarnico v izmeri 4,29 m2 in se nahaja v 4. nadstropju v večstanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva cesta 15, 4290 Tržič, stoječi na parc. št. 58/9, vložek številka 642, k.o. Tržič, katerega solastnika sta zastavitelja Šorn Dragan, EMŠO 1607972500386, stanuje Cankarjeva cesta 15, 4290 Tržič in Vesel Martina, EMŠO 1301977505112, stanuje Gosposvetska ulica 19, 4000 Kranj, vsak do ene polovice idealnega deleža glede na celoto, ki sta hkrati tudi dolžnika, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice 43.815,00 EUR, s pogodbeno 6,20% letno fiksno obrestno mero, z rokom vračila v 300 enakih zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo najkasneje 28. 12. 2007, vsaka naslednja vsak 28. dan v posameznem mesecu ter zadnja najkasneje dne 28. 11. 2032 ter drugimi pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe in sporazuma oziroma predčasno v primeru nastopa razlogov iz točke trinajstič ali štirinajstič te pogodbe, zastavljeno v korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237.

AAA Zlata odličnost