Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

SV 937/07 Ob-31037/07 , Stran 7442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št. SV-937/07 z dne 2. 11. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 7, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Slovenski Bistrici, Prvomajska ulica 3, stoječega na parc. št. 775/41, k.o. Slovenska Bistrica, z ident. št. dela stavbe 01154/013, v izmeri 57,46 m2 ter ident. št. dela stavbe 01154/014, v izmeri 2,86 m2, last Urleb Marka do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 10. 2007 in aneksa k kupoprodajni pogodbi z dne 24. 10. 2007, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Urleb Marka v znesku 42.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost