Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30773/07 , Stran 7432
Družba Žito Šumi tovarna bonbonov Ljubljana, d.o.o., 1000 Ljubljana, Šmartinska 154, v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe. Družba Žito Šumi tovarna bonbonov Ljubljana, d.o.o. je v ta namen kot prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila delitveni načrt z vsemi prilogami. Družbenikom je na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 154, omogočen pregled delitvenega načrta in vseh ostalih listin v zvezi z delitvijo. Vsakemu družbeniku bo družba najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za skupščino poslala vse listine v zvezi z delitvijo. Vsakemu upniku in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis delitvenega načrta. Vse navedene listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe, v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.

AAA Zlata odličnost