Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30917/07 , Stran 7420
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2 in 21/06 odl. US RS) in 26. člena Statuta Centra za socialno delo Kamnik, je Svet Centra za socialno delo Kamnik na svoji seji dne 12. 11. 2007, sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta direktorja Centra za socialno delo Kamnik (m/ž). Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica oziroma ga bo moral opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa na opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha. Direktor bo imenovan za mandatno dobo pet let. Ob prijavi na razpis naj kandidat predloži kratek življenjepis. Prijavo, kateri so priložena ustrezna dokazila, naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Center za socialno delo Kamnik, Ljubljanska 1, 1241 Kamnik, v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja/ico«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost