Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30749/07 , Stran 7416
Svet Centra za socialno delo Ljubljana-Center razpisuje na podlagi 32., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) in 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter 29. člena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana-Center in sklepa 2. seje Sveta z dne 8. novembra 2007, prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ljubljana-Center. Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/izbrana kandidat/ka, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB), in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu in – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoje iz tretje alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Zaželeno je, da kandidati/ke pripravijo tudi program dela za obdobje imenovanja. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (fotokopija diplome, delovne knjižice, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po ZSV, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda), opisom dosedanjih delovnih izkušenj in morebitnim programom dela naj pošljejo kandidati/ke v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Ljubljana-Center, Resljeva 18, 1124 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico – za razpisno komisijo«, v roku 8 dni od dneva objave. Prijav brez priloženih ustreznih dokazil razpisna komisija ne bo upoštevala. Neizbrani/e kandidati/ke bodo o neizbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

AAA Zlata odličnost