Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30582/07 , Stran 7414
Center za socialno delo Celje, Gregorčičeva ul. 6, Celje, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 7. 11. 2007 razpisuje delovno mesto direktorja Centra za socialno delo Celje (m/ž). Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje po 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS. št. 3/07 – UPB2), in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alinee je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja traja pet let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Celje, Gregorčičeva ul. 6, 3000 Celje – z oznako »za razpisno komisijo«, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku določenem z zakonom.

AAA Zlata odličnost