Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 253/2007 Ob-30581/07 , Stran 7414
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5), in sicer: – da ima najmanj visokošolsko izobrazbo in da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, kjer bo opravljal funkcijo ravnatelja, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – ima naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor, – ima opravljen ravnateljski izpit, oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po začetku mandata, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Kandidat/ka mora, poleg dokazil o izpolnjevanju navedenih pogojev k vlogi priložiti tudi program vodenja zavoda, kratek življenjepis. Predvideni pričetek dela izbranega kandidata/ke je 10. 1. 2008, oziroma skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na razpis na delovno mesto ravnatelja« na naslov: Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan, in sicer v roku 8 dni po objavi razpisa. Kandidati bodo o imenovanju pisno obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost