Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30576/07 , Stran 7413
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91), 17. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci (Uradni list RS, št. 81/04) in v skladu s Statutom javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, upravni odbor javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – višja ali visokošolska izobrazba turistične, ekonomske, organizacijske ali pravne smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih; – aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika; – izkušnje z organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev; – izkušnje s pripravo in izvajanjem projektov; – organizacijske in vodstvene sposobnosti; – poznavanje in upravljanje sodobne informacijske tehnologije; – licenca za organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev; – izpit B kategorije. K prijavi morajo kandidati priložiti: – življenjepis; – dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka; – program dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za mandatno obdobje. Upravni odbor Zavoda za turizem in kulturo Beltinci bo izbranega kandidata po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Beltinci imenoval za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za obdobje štirih let. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost