Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 6710-87/2007 Ob-31003/07 , Stran 7399
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu. 3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Šolska športna tekmovanja in prireditve v šolskem letu 2007/08 ter sofinanciranje tekmovanj v organizaciji Mednarodne zveze za šolski šport (ISF) v šolskem letu 2007/08. 4. Pogoji in merila, po katerih se sofinancira interesne programe športa otrok in mladine Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Šolska športna tekmovanja in prireditve v šolskem letu 2007/08 in po katerih se sofinancira tekmovanja v organizaciji Mednarodne zveze za šolski šport (ISF) v šolskem letu 2007/08, so določena v publikaciji Informator I 2007/2008, ki je izšla junija 2007. 5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo in šport za šolsko leto 2007/2008 in je na razpolago za sofinanciranje zgoraj navedenih interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2007/2008 in sofinanciranje tekmovanj v organizaciji Mednarodne zveze za šolski šport (ISF) v šolskem letu 2007/08, je 414.985,00 EUR. Ta sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 5619 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija. 6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v šolskem letu 2007/2008. 7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija (publikacija Informator I 2007/2008, ki je izšla junija 2007) se brezplačno lahko prejme na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (II nadstropje, Mateja Reberšak Cizelj), in sicer vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Zainteresirani lahko dodatne informacije dobijo po tel. 01/478-42-56 (Mateja Reberšak Cizelj).

AAA Zlata odličnost