Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 886/07 Ob-30021/07 , Stran 7236
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 886/07 z dne 25. 10. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 10 v izmeri 72,16 m2, v 4. etaži, s pripadajočo kletjo št. 10 v izmeri 1,70 m2 in shrambo št. 10 v izmeri 4,77 m2, katerega je lastnik Koren Andraž, roj. 26. 10. 1973, Pot na Bistriško planino 10, Tržič, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z identifikacijsko številko 00594, na naslovu Cankarjeva ulica 4, 4240 Radovljica, ki stoji na parc. št. 303/4, k.o. Radovljica, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem v višini 507/10000, na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, identifikacijska številka (MŠ) 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR s pp, z zapadlostjo 31. 10. 2027.

AAA Zlata odličnost