Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 1129/07 Ob-29998/07 , Stran 7236
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1129/07, DK 91/07 z dne 29. 10. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 4, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Miklošičeva ulica 1 C, Domžale, ki stoji na parceli št. 4022/3, k.o. Domžale, skupaj s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 64,15 m2, last kreditojemalke in zastaviteljice Lovšin Mojce, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 10. 2007, sklenjene z Marjeto Vodlan, zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, matična številka 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 185.000,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost