Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 857/07 Ob-29722/07 , Stran 7235
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 857/07 z dne 26. 10. 2007, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje številka 2a, s pritiklinami, v skupni zmeri 62,50 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega bloka L-4, na naslovu Mengeš, Zavrti 36, prej Slamnikarska 27, stoječega na parcelni številki 130/4, stanovanjska stavba v izmeri 324 m2, ki je pripisana k vložku št. 2480 k.o. Mengeš, katerega solastnika sta vsak do ene idealne polovice zastavitelja Viktor Loparić in Alojzija Loparič, in sicer na podlagi kupne pogodbe z dne 20. 9. 1990 ter dveh aneksov z dne 11. 11. 1991 in 16. 11. 1993, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 120.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost