Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 1075/07 Ob-29719/07 , Stran 7235
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1075/07 z dne 25. 10. 2007, je bila nepremičnina z identifikacijsko številko 2636-3874-128, stanovanje v skupni izmeri 13,69 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Linhartova cesta 92, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1379, k.o. Bežigrad, pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 10. 2007, last Bele Adrović, iz Ljubljane, Ižanska cesta 442 D, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.500, EUR s pp.

AAA Zlata odličnost