Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 242/2007 Ob-29718/07 , Stran 7235
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Persea Cetin iz Mozirja, opr. št. SV – 242/2007 z dne 26. 10. 2007, je bilo stanovanje številka 1 v 1. nadstropju, na naslovu Stritarjeva cesta 3, pošta Velenje, stanovanje se nahaja v stavbi z identifikacijsko številko 2353–3260 k.o. Velenje, stoječi na parceli št. 1948/1 k.o. Velenje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu Stritarjeva cesta 3 v Velenju, ki je v lasti kreditojemalca in zastavitelja Koce Murteza, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 126/2007-KP z dne 21. 8. 2007, sklenjene med PV Invest, Naložbe, urejanje okolja, geodetske storitve d.o.o. in Koco Murtez, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 54.339,00 EUR, s končnim rokom vračila 31. 10. 2037 in s pp, v korist zastavne upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, pošta Koper, matična številka 5092221.

AAA Zlata odličnost