Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 489/07 Ob-29715/07 , Stran 7234
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-489/07 z dne 24. 10. 2007, je bilo stanovanje št. 12 v tretjem nadstropju, v skupni izmeri 63,38 m2, v stavbi z naslovom Verovškova ulica 41, Ljubljana, stoječi na parc. št. 786/1, vpisani v vl. št. 1545 k.o. Spodnja Šiška, v lasti Simone Kuster Lipicer, rojene 19. 6. 1976, stanujoče Županje Njive 18 C in Teodorja Lipicerja, rojenega 24. 12. 1974, stanujočega Županje Njive 18 C, vsakogar od njiju do 1, na podlagi kupne pogodbe z dne 16. 11. 1968, potrdila o plačilu celotne kupnine z dne 29. 1. 2003, darilne pogodbe z dne 29. 3. 1989, izjave o prostovoljni odpovedi pravice uporabe in užitka stanovanja iz darilne pogodbe z dne 18. 3. 2003, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 25. 4. 2003, prodajne pogodbe z dne 25. 4. 2003 in kupoprodajne pogodbe z dne 16. 10. 2007, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 93.699,36 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6 – mesečni CHF Libor + 1,50% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 31. 10. 2022 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa kreditne pogodbe št. 122124 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št. SV-489/07 z dne 24. 10. 2007 oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti