Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 318/2007 Ob-29713/07 , Stran 7234
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 318/2007 z dne 25. 10. 2007 je stanovanje številka 003 v izmeri 26,81 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Framska ulica 011, 2000 Maribor, ki stoji na parcelah številka 1652 in 1653/2, vpisanih pri zemljiškoknjižnem vložku številka 2031 katastrska občina Tabor, katerega lastnica je zastavna dolžnica Mateja Navodnik, EMŠO 0210974505171, stanujoča Nad čreto 025, Kamnica, do celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe z dne 20. 9. 2007, sklenjene med Jasno Trdin, kot prodajalko in zastavno dolžnico, kot kupovalko ter na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6. 2003, sklenjene med družbo Pošto Slovenije d.o.o., kot prodajalko in Jasno Trdin, kot kupovalko, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 37.100,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost