Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 1487/07 Ob-29710/07 , Stran 7234
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1487/07 z dne 26. 10. 2007, je stanovanje št. 3, v izmeri 59,60 m2, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Planina 74, Kranj, s št. stavbe 137, stoječe na nepremičninah parc. št. 191/3, 193/5 in 196/4, vse k.o. Huje, last zastaviteljev Zorana Jovanovića in Cvijete Jovanović, oba stan. Brilejeva ulica 1, Ljubljana ter Teute Olluri, Beblerjev trg 3, Ljubljana, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 10. 2007, s prodajalcem IN-TRA.NET d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 102.600,00 CHF, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,50% p.a. ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 10. 2025.

AAA Zlata odličnost