Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

SV 669/2007 Ob-29709/07 , Stran 7234
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV 669/2007 z dne 25. 10. 2007, je bilo stanovanje v izmeri 64,15 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Murski Soboti, Lendavska ulica 10, stoječe na parcelnih številkah 319/1 in 319/2, pripisanih k vložni številki 2670 katastrska občina Murska Sobota, skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih in napravah, last dolžnika in zastavitelja Boštjana Kavčiča, EMŠO 3110973500156, stanujočega Murska Sobota, Jakobovo naselje 28, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 10. 2007, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 9. 2003, prodajne pogodbe z dne 4. 3. 1998 in kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 1993, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d. Maribor, Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, za zavarovanje njenih obstoječih in bodočih terjatev do najvišjega zneska 30.000,00 EUR – maksimalna hipoteka, v okviru katere je že zavarovana izvršljiva terjatev upnice v višini 12.500,00 EUR skupaj z vsemi pripadki ter je na tem stanovanju na podlagi citiranega notarskega zapisa tudi zaznamovana neposredna izvršljivost terjatve upnice Nove KBM d.d. Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 12.500,00 EUR skupaj z vsemi pripadki.

AAA Zlata odličnost