Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29695/07 , Stran 7211
Knjižnica Sevnica, Svet zavoda, Prešernova ulica 1, Sevnica, na podlagi 32./1 člena Statuta Javnega zavoda Knjižnica Sevnica, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Knjižnice Sevnica. Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri in opravljen bibliotekarski izpit, – najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, kulture ali izobraževanja na vodilnih ali vodstvenih delih, – aktivno obvladanje slovenskega jezika, – izkazovanje znanja tujega jezika. Ob prijavi na javni razpis mora kandidat/kandidatka za direktorja priložiti program razvoja knjižnice za mandatno obdobje petih let. Direktor/direktorica Knjižnice Sevnica bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja/direktorico Knjižnice Sevnica« na naslov: Svet Knjižnice Sevnica, Knjižnica Sevnica, Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, v 15 dneh po objavi tega razpisa. Kandidati/kandidatke bodo o izboru obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.

AAA Zlata odličnost