Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 34/2007 Ob-29450/07 , Stran 7202
1. Bertoki, Cesta borcev 1,6000 Koper, usposobljen poslovni prostor, v izmeri 30,71 m2, oddajamo za dejavnost frizerstva. Izklicna mesečna najemnina za mesec november 2007 znaša 243,11 €. Prostor se daje v najem za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja. V izklicni mesečni najemnini DDV ni obračunan v skladu z 1. točko 94. člena Zakona o DDV-1. Dodatne informacije za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, in sicer ponedeljek, torek, sreda, petek od 8. do 14. ure in ob četrtkih od 13. do 19. ure, na sedežu KS, Bertoki, Cesta borcev 1,6000 Koper. Popolna ponudba z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu varščine v višini treh mesečnih ponujenih najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora v... (vpisati tudi naslov prostora na katerega se nanaša ponudba) z oznako »205-2007« mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje do 17. 11. 2007 na naslov: Krajevna skupnost Bertoki, Cesta borcev 1,6000 Koper. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb Svet KS ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval vlog ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo določila najemne pogodbe. Pri določitvi najugodnejšega ponudnika, Svet KS uporablja določbe Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Če Svet KS med ponudniki ne bo mogel izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega razpisa. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik. Najemodajalec si pridržuje pravico, da po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov. Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s tajništvom KS Bertoki na tel. 05/639-53-25.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti