Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29440/07 , Stran 7191
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 1.733,43 EUR. 2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo: – neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki so ali bodo organizirali izredne prireditve na območju Občine Divača v letu 2007, – posredni uporabniki proračuna Občine Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, Razvojni center, knjižnica), ki so ali bodo organizirali izredne prireditve na območju Občine Divača v letu 2007, – dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar so ali bodo organizirale izredne prireditve na območju Občine Divača, za občane Občine Divača v letu 2007, – društva in klubi s sedežem na območju Občine Divača, ki so ali bodo organizirali izredne prireditve na območju občine Divača v letu 2007. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo društva in klubi tudi, če so ali bodo organizirali izredne prireditve izven območja Občine Divače, ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljene prireditve ni mogla zagotoviti ustreznih prostorov. 3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: – priskrbljena vsa potrebna dovoljenja (soglasja ...), ki so potrebna za izvedbo prireditve, – izjava, da za izvedbo iste prireditve niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev iz proračuna Občine Divača, – izjava, da je prijavljena prireditev izredna prireditev. Za izredno prireditev pa se šteje prireditev, ki ni planirala v programu društva za tekoče leto in je bila zaradi svoje specifičnosti in posebnosti realizirana v tekočem letu (2007) ali bo realizirana do konca tekočega leta (2007). 4. Iz proračuna občine Divača se sofinancira: – izredne prireditve na področju kulture, – izredne prireditve na področju športa, – izredne prireditve na področju turizma, – izredne kompleksne prireditve in – manjše vaške in ostale prireditve, ki so se zaradi svojih specifičnosti izredno izvedle v letu 2007 oziroma se bodo izvedle do konca leta. 5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel. 05/731-09-37. 6. Dostava vlog: Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis izredne prireditve 2007« osebno ali po pošti v roku 15 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku osmih dni po njegovem sprejemu.

AAA Zlata odličnost