Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 846/07 Ob-28699/07 , Stran 6994
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 846/07 z dne 17. 10. 2007, je bilo stanovanje št. 4, nadstropje P, v skupni izmeri 37,60 m2 (kuhinja 11,04 m2, soba 15,02 m2, hodnik 3,92 m2, kopalnica 4,02 m2, balkon oziroma terasa 1,26 m2 in drugi prostori 2,34 m2), ki se nahaja v stanovanjski stavbi z identifikacijsko št. 2151-00650, na naslovu Begunje 160, 4275 Begunje na Gorenjskem, katerega lastnica je Kesič Vesna, roj. 31. 10. 1965, stanujoča Begunje na Gorenjskem 160, ki leži na parcelni številki 107/17, ki je pripisana pri vl. št. 1310, k.o. Begunje, v zemljiški knjigi okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljeno v korist Hranilnice Lon, d.d., Kranj, s sedežem Bleiweisova 2, 4000 Kranj, matična številka 5624908, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.000,00 EUR s pp, z zapadlostjo 31. 10. 2015.

AAA Zlata odličnost