Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 913/07 Ob-28697/07 , Stran 6994
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 913/07 z dne 17. 10. 2007, je bilo dvoinpolsobno stanovanje številka 16, v izmeri 66,44 m2, ki se nahaja stavbi z identifikacijsko številko 1961.ES, stoječi na parceli številka 324/1, katastrska občina Murska Sobota, na naslovu Murska Sobota, Lendavska ulica 4 in ki sta ga zastavna dolžnika pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 27. 9. 2007, s prodajalcem Jadrič Petrom, Murska Sobota, Razlagova ulica 48, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 76.000,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost