Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 1366/07 Ob-28582/07 , Stran 6993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1366/07 z dne 16. 10. 2007, so bile nepremičnine: – avtopralnica, ki zajema funkcionalni del v izmeri 120,00 m2, 5 parkirnih mest in dovozno pot, v skupni izmeri 306,35 m2, na parcelah številka 1770 in 1771 katastrska občina Maribor Grad, last zastavitelja F City-Garažna hiša d.o.o. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Martinom Gorjancem, Lackova 235, Limbuš in F City – Garažna hiša d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, z dne 3. 2. 1999, – poslovni prostori v I. kleti podzemne garaže Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, na parcelah številka 1770 in 1771 katastrska občina Maribor Grad, v približni neto izmeri 620,31 m2, last zastavitelja F City-Garažna hiša d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med Flamin Holding družba za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Na trati 11, Ljubljana in F-City, Garažna hiša, družba za storitve in trgovino, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, z dne 11. 12. 2002, zastavljene v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., s sedežem Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, matična številka 5496527, za zavarovanje denarnih terjatev prej navedene upnice do dolžnika Arx Laurus družba za trgovino in storitve, d.o.o., s sedežem Lackova cesta 41 c, 2000 Maribor, matična številka 2268582, in sicer v višini 200.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 8. 10. 2008 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice in v višini 150.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 10. 2008 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost