Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 1059/07 Ob-28578/07 , Stran 6993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1059/07, DK 84/07 z dne 12. 10. 2007, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 50/X v izmeri 75,42 m2, ki se nahaja v desetem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Matije Tomca 2, ki stoji na parc. št. 3894/3, 3906/2, 3907/3, vse k.o. Domžale, s pripadajočim sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe ter last zastavitelja Šegula Boruta, zastavljeno v korist Unicredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546 za zavarovanje terjatve v višini CHF 248.900,00 CHF s pp.

AAA Zlata odličnost