Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 1970/07 Ob-28576/07 , Stran 6993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-1970/07; DK-184/07 z dne 8. 10. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 3 v izmeri 95,73 m2, ki se nahaja v pritličju objekta v Ljubljani, na naslovu Alešovčeva ulica 34, stoječem na parc. št. 347, k.o. Spodnja Šiška, ki je last zastaviteljice Lenček Nataše, rojene 7. 5. 1964, stanujoče Alešovčeva ulica 34, Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe z dne 30. 4. 2003, sklenjene med njo kot obdarjenko in Lenček Alojzem, rojenim 15. 6. 1934, stanujočim Ulica Slavka Pengova 1, Domžale, kot darovalcem, zastavljeno v korist upnice NLB Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.000,00 EUR s pripadki, napram dolžnici Lenček Nataši, rojeni 7. 5. 1964, stanujoči Alešovčeva ulica 34, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost