Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 245/07 Ob-28574/07 , Stran 6993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ivana Žetka iz Novega mesta, opr. št. SV-245/07 z dne 15. 10. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 5, v pritličnih prostorih stanovanjskega bloka na naslovu Smrečnikova ulica 24, Novo mesto, v skupni izmeri 61,46 m2, z ident. št. 1483-922-5, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 898, k.o. Kandija, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, skladno z določbo 254 ZIZ, last kreditojemalke in zastaviteljice Adamič Irene, stan. Ul. Milana Jarca 29, 8000 Novo mesto, zastavljena v korist banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 132.712,00 CHF v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju Evropske Centralne Banke, kar znaša na dan 16. 7. 2007 80.048,25 EUR.

AAA Zlata odličnost