Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 856/07 Ob-28573/07 , Stran 6993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-856/07 z dne 15. 10. 2007, je bilo stanovanje št. 1, v 1. nadstropju, Stantetova ulica 03, 3320 Velenje, v izmeri 42,77 m2, v stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 2427/5 k.o. Velenje, identifikacijska št. stavbe 3406, last dolžnika Trap Ivana, Stantetova ulica 03, 3320 Velenje, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 31.407,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost