Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 2773/2007 Ob-28572/07 , Stran 6993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV - 2773/2007 z dne 15. 10. 2007, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 51 (ident. št. 1738-1638-51) v izmeri 81,72 m2, v 6. nadstropju stanovanjskega bloka št. 4, na Celovški c. 263, Ljubljana, stoječem na parc. št. 258/4 k.o. Dravlje, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti zastaviteljev Petra Pečnika, stan. Celovška c. 263, Ljubljana, EMŠO 2508979500336 in Mateje Pečnik, stan. Ljubljanska cesta 4 A, Kamnik, EMŠO 2308978505254, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 9. 2007, sklenjene s prodajalko Potokar Petro, stan. Celovška c. 263, Ljubljana, EMŠO 0709973505334, zastavljeno v korist upnice Unicredit banka Slovenije d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 144.000,00 CHF, s pripadki.

AAA Zlata odličnost