Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

SV 1024/07 Ob-28571/07 , Stran 6993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1024/07 z dne 12. 10. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 4, v II. nadstropju stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1546/27 k.o. Dravlje, na naslovu Ulica Franca Mlakarja 22, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 6. 2007 in dodatka k prodajni pogodbi z dne 18. 9. 2007, last Boštjana Dimca, iz Trnovelj pri Celju, Poštna pot 12, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v 65.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost