Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28245/07 , Stran 6986
V skladu z določili 599. člena ZGD-1 uprava družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in uprava družbe Žito Gorenjka, proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce, obveščata delničarje družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana ter delničarje družbe Žito Gorenjka, proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov d.d., Rožna dolina 8, 4228 Lesce, da je bila pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Kranju dne 19. oktobra 2007 predložena Pogodba o pripojitvi, ki sta jo upravi prevzemne in prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 17. oktobra 2007. Pripojitev prevzete družbe Žito Gorenjka, proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce k prevzemni družbi Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana se izvede po stanju na dan obračuna združitve, ki je 30. 6. 2007. V skladu z določili drugega odstavka 599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Skupščina prevzete družbe Žito Gorenjka, proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce bo v petek, dne 23. novembra 2007 sprejela ustrezne sklepe vezane na pripojitev. Skupščina prevzemne družbe mora odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku 1 meseca od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe. Skladno z določili 599. člena ZGD-1, se določila vezana na 3. in 4. točko drugega odstavka 581. člena, prve in druge alinee 2. točke drugega odstavka 582. in 583. člena ZGD-1, ne upoštevajo. Delničarjem, ki so udeleženi pri pripojitvi, bo v skladu z določili četrtega odstavka 586. člena ZGD-1 omogočena pridobitev listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1.

AAA Zlata odličnost