Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 362/2007 Ob-28247/07 , Stran 6971
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ice. Kandidat/ka za ravnatelja/ico mora za imenovanje ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje: – izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in 129/06) ali – izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in 129/06), – izpolnjuje pogoje po 143. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 64/01). Izbrani/a kandidat/-ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 21. 1. 2008, oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence), o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom vodenja zavoda za mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost