Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 347-07 Ob-28228/07 , Stran 6968
Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice razpisuje delovno mesto ravnatelja / ravnateljice. Kandidat/-ka za ravnatelja/-ico mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/a za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 3. 2008. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in kratek življenjepis) pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca, Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice, s pripisom »za razpis ravnatelja/-ice«. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku. Račun za objavo pošljite na naslov: Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice.

AAA Zlata odličnost