Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28119/07 , Stran 6966
Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, razpisuje prosto delovno mesto pripravnik/ca v pisarni župana za delovno mesto pripravnika – univ. dipl. pravnika. Zahtevani pogoji: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – biti mora državljan RS, – usposobljenost za delo z računalnikom, – vozniški izpit za B kategorijo, – aktivno mora obvladati uradni jezik. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja. Kandidat/ka mora najkasneje v enem letu opraviti državni izpit iz javne uprave. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas za 10 mesecev, s polnim delovnim časom v pisarni župana Občinske uprave Občine Trebnje. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ali na spletni strani Občine Trebnje na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, za natečajno komisijo. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi. Vse informacije v zvezi z opravljanjem konkretnega dela podaja vodja službe za splošne zadeve, tel. 07/348-11-16 ali univ. dipl. pravnici Mariji Zaletelj na tel. 07/348-11-14.

AAA Zlata odličnost