Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28118/07 , Stran 6966
Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, razpisuje prosto delovno mesto višji svetovalec v Oddelku za gospodarske dejavnosti, delovno mesto vodje oddelka, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec, višji svetovalec I, višji svetovalec II. Zahtevani pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba, upravne ali druge smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit iz ZUP-a, – biti mora državljan RS, – usposobljenost za delo z računalnikom, – reference in izkušnje na delovnem področju, – vozniški izpit za B kategorijo, – aktivno mora obvladati uradni jezik. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu ZUP; – pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja. Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidat, ki nima opravljenega izpita iz ZUP-a, ga mora opraviti v 6 mesecih po sprejetju na delovno mesto. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom v Oddelku za gospodarstvo Občinske uprave Občine Trebnje. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ali na spletni strani Občine Trebnje na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, za natečajno komisijo. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi. Vse informacije v zvezi z opravljanjem konkretnega dela podaja vodja službe za splošne zadeve na tel. 07/348-11-16.

AAA Zlata odličnost