Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Su 0106/2007 Ob-28088/07 , Stran 6963
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka)). Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh mesecev. Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper 6000. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj dve leti delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje svetovnega tujega jezika, – aktivno znanje italijanskega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi je potrebno priložiti naslednja dokazila: – pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi, – pisno izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidna delovna doba, – pisno izjavo o državljanstvu RS, – pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja. Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.

AAA Zlata odličnost