Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

SV 657/2007 Ob-27341/07 , Stran 6734
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja, iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št. SV 657/2007 z dne 26. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 9, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše Ljubljanska cesta 4 E, 1290 Grosuplje, v izmeri 82,54 m2, ki stoji na parc. št. 874/4 in parc. št. 1596/7, pripisani vl. št. 363, k.o. Grosuplje-naselje, solast zastaviteljev Majcen Petre in Majcen Branka, oba Grosuplje, Adamičeva 1B, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d. Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 124.647,60 CHF, z letno obrestno mero 6 mesečni CHF Libor + 1,69, z zakonskimi zamudnimi obrestmi in pripadki.

AAA Zlata odličnost