Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

SV 1860/07 Ob-27340/07 , Stran 6734
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-1860/07, DK-178/07 z dne 25. 9. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 13, v izmeri 48,98 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju na Rožičevi ulici 8 v Ljubljani in je last zastavitelja Omerović Enesa, rojenega 6. 9. 1981, stanujočega Zvezna ulica 5, Ljubljana, na podlagi notarskega zapisa, darilne pogodbe, opr. št. SV 1734/07 z dne 11. 9. 2007 in dodatka k darilni pogodbi, opr. št. SV 1790/07 z dne 18. 9. 2007, sklenjene med njim kot obdarjencem in Omerović Razijo, rojeno 5. 3. 1956, stanujočo Zvezna ulica 5, Ljubljana, kot darovalko, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 92.000,00 EUR s pripadki, napram dolžniku Omerović Enesu, rojenem 6. 9. 1981, stanujočem Zvezna ulica 5, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost