Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

SV 730/07 Ob-27339/07 , Stran 6734
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-730/07 z dne 28. 9. 2007, je bilo trisobno stanovanje številka 2, v pritličju (2. etaži), s shrambo v kleti (1. etaži), v stavbi Šmarješke Toplice 126, Šmarješke Toplice in drvarnico na dvorišču, v skupni izmeri 82,00 m2, vse v stavbah, ki stojita na parc. št. 431/7, k.o. Družinska vas, vpisana v vl. št. 356, identifikacijska številka stavbe 1490.ES, last kreditojemalke in zastaviteljice Anice Berginc Dolenšek, stanuje Mestne njive 12, 8000 Novo mesto, EMŠO 1310961505170, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 71.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost