Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

SV 238/2007 Ob-27337/07 , Stran 6733
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 238/2007 z dne 27. 9. 2007, je stanovanje številka 648/4-P v izmeri 77,13 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Maistrova ulica 019, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 978, vpisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 550, katastrska občina Maribor-Grad, katerega lastnika sta zastavna dolžnika Šoba Aleš, EMŠO 2811980500212, stanujoč Ješenca 055 A, 2327 Rače in Ana Otič, EMŠO 1805980505490, stanujoča Pirnatova ulica 053, 2341 Limbuš, vsak do ene polovice od celote, na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe številka 024/07-44 z dne 28. 8. 2007, sklenjene med D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., kot prodajalko in zastavnima dolžnikoma kot kupcema, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 95.800,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost