Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

SV 1654/2007 Ob-27328/07 , Stran 6733
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1654/2007 z dne 1. 10. 2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 181 v velikosti 74,47 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka na Trgu Dušana Kvedra 013 v Mariboru, stoječega na parceli številka 1753/7, katastrska občina Spodnje Radvanje, katere lastnica je zastaviteljica Dušanka Havlas, EMŠO 0404954505530, stanujoča Maribor, Trg Dušana Kvedra 013, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2. 1997, sklenjene s prodajalcem Bešič Andrejem, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 80.988,12 CHF s pripadki, kar v protivrednosti eura po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 21. 9. znaša 49.200,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost